Fælles om forandring

Handelsliv og handlekraft altid været to sider af samme sag i Herning. Det er det også for os. Vi tror på, at bæredygtig lokal forandring, succes og vækst skal drives af iværksætterånd og vedholdenhed. Vi vil bæredygtigt købmandsskab, så det giver genlyd i hele landet – og endnu længere ud.

Herning er fælles om forandring

Omstillingen til et mere bæredygtigt samfund kræver en omstilling af verdens virksomheder. Herning har unikke forudsætninger for at forene bæredygtighed og købmandsskab. Vi har rødder i heden. I uopdyrket land, der gennem flid, mod og vilje lod sig underkaste plov og væv. Mod og arbejdsomhed er en naturressource for vores by, og vi tror på, at bæredygtig forandring skal drives af iværksætterånd og vedholdenhed.

Vævet af
vilje og mod

Bæredygtig Herning er en forening, der understøtter Hernings bæredygtige udvikling gennem partnerskaber og netværk. Vejen fra drøm til ’forretning’ er kortlagt og travet mange gange i Herning. Vi har modet og viljen til at gøre det igen med bæredygtighed som ledestjerne.

For bæredygtigt købmandsskab

Bæredygtig Herning er sat i verden for at udnytte Hernings viden, mod og vilje til at fremme bæredygtigt købmandsskab, så det giver genlyd i hele landet. Vi tror på, at bæredygtig lokal forandring, succes og vækst skal drives af iværksætterånd og vedholdenhed.

Vi er drevet af fællesskabet

Vi er skabt af Hernings fællesskab, og vi drives i fællesskab. Alle medlemmer bidrager aktivt med både viden og hænder, og fællesskabet er katalysatoren for vores bæredygtige udvikling.

Vi er en platform, der arbejder for Herning og for at udvikle bæredygtigt liv og erhvervsliv.

Teamet

Kernen i Bæredygtig Herning er en passion for at skabe bæredygtige resultater og omstilling, som er båret af vores værdier. Med en venlig vedholdenhed, viden og mod driver vi forandringen for et mere bæredygtigt Herning.

 

Kontakt os

Bestyrelsen

Svend Aage Færch Nielsen

 

Dorte West

 

René Foli

 

Mogens Jeppesen


Bæredygtighedsråd

Bæredygtighedsrådet er advisory board for bestyrelsen og ledelsen. Rådet består af en gruppe ambassadører, der sammen med Bæredygtig Herning løfter barren for Hernings ambitioner på den bæredygtige dagsorden.

Retningslinjer for Bæredygtighedsrådet

Medlemmer af rådet

Betina Simonsen

Lifestyle and Design cluster

Dorte West

Byråd

Egon Nykjær

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Frederik Schroll Bjerregaard

Tidl. stud. AU

Hans Jørgen Skriver

EAMV

Ida Heick Hartmann Møller

Tidl. Studerende Via University

Lars Brøndum

Ennogie

Martin Borum Pedersen

NEL

Mette Gottlieb

Visit Herning

Morten Bjerre Nielsen

Gl. Refning

Niels Møller

Herning Vand

Ole Østergaard

Ehrno

Peter Enevoldsen

AU CET

Michael Thomsen

Byrådsmedlem

Quang Ramsing

Quang Galleri

Rene Foli

Via University

Rene Hougaard

ARDE

Rikke Bøndergaard

Scandic Regina

Rikke Ramm Eberlein

Selvstændig / Independent

Svend Aage Færch

Selvstændig

Thomas Klausen

Dansk Mode & Tekstil

Thue Jensen

MCH

Trine Wad Larsen

Tidl. Studerende EAMV

En visionær beslutning

I Herning Kommunes budgetforlig for 2019 fremgik det, at der i kommunen skulle været et intensiveret fokus på FN's verdensmål. Det førte til, at foreningen Bæredygtig Herning blev oprettet med stiftende generalforsamling i august 2020.

Intentionen med stiftelsen af foreningen, som en medlemsorganisation, var og er at etablere et stærkt forum for at skabe bæredygtig vækst og udvikling gennem partnerskaber mellem kommunens forskellige aktører. Så de 17 verdensmål og bæredygtighed kommer helt ind i hjerterne i Herning.


Bæredygtig Hernings vedtægter