Fælles om forandring

Vi er en forening for lokale virksomheder og organisationer, der tilbyder arbejdsgrupper, netværksmuligheder og adgang til samarbejder. Vi er et inspirationshus, der formidler bæredygtighed og giver rum for sparring og vidensdeling. Vi er en innovationspartner, der faciliterer workshops og driver projekter med fokus på omstillingen mod et mere bæredygtigt samfund.

Omstillingen til et mere bæredygtigt samfund kræver, at vi ændrer vaner, adfærd – og ikke mindst forandrer vores måde at drive forretning på. Hernings viden, mod og vilje til løsninger skal bidrage aktivt og nytænkende til omstillingen. Bæredygtig Herning skal fremme bæredygtighed i Herning, så det giver genlyd i hele landet og skaber stolthed i lokalsamfundet.

Mod og vilje

Herning har rødder i heden. I uopdyrket land, der gennem flid, mod og vilje lod sig underkaste plov og væv. Mod og arbejdsomhed er derfor en natur-ressource for vores by og sted. Horisonten og himmelen udgør grænserne, når vi drømmer, og vejen fra drøm til ’forretning’ er kortlagt og travet mange gange i Herning. Vi har modet og viljen til at gøre det igen med bæredygtighed som ledestjerne. Det kalder verden på.

Købmandsskab

Handelsliv og handlekraft altid været to sider af samme sag. Det er det også for os. Vi tror på, at bæredygtig lokal forandring, succes og vækst skal drives af iværksæt-terånd og vedholdenhed. Vi er en platform, der arbejder for Herning og for at udvikle bære-dygtigt liv og erhvervsliv.

Viden

En væv samler tråde og omdanner det spundne garn til tekstiler. På samme måde samler vi vores viden og gør den tilgængelig og brugbar for vores medlemmer. Vores samlede erfaringer gør os i stand til at takle komplekse udfordringer og skabe bæredygtige løsninger og synlige resultater.

Fællesskab

Vi tror på, at store transforma-tioner kan ske, når et fællesskab sætter sig i bevægelse. Vi er skabt af Hernings fællesskab og vi drives i fællesskab. Alle medlemmer bidrager aktivt med både viden og hænder, og fællesskabet er katalysatoren for vores bæredygtige udvikling.

Teamet

Fællesskab er fundamentet i alt, hvad vi laver. Vi kommer med forskellige personligheder, kompetencer og baggrunde- og sætter os selv i spil i fælleskabet. Vi hylder selvledelse, diversitet og forandring. 

 

Kontakt os

Bestyrelsen

Svend Aage Færch Nielsen

 

Dorte West

 

René Foli

 

Mogens Jeppesen


Trine Jepsen


Bæredygtighedsråd

Bæredygtighedsrådet er advisory board for bestyrelsen og ledelsen. Rådet består af en gruppe ambassadører, der sammen med Bæredygtig Herning løfter barren for Hernings ambitioner på den bæredygtige dagsorden.

Retningslinjer for Bæredygtighedsrådet

Medlemmer af rådet

Susanne "Sussi" Hørup

EAMV

Allan Kortnum

Herningsholm Erhvervsskole

Birthe Luckman

Vildbjerg erhvervsforening

Bjørn Østergaard

Ehrno

Carsten Thor

Thors Design

Dorte West

Byråd

Jens Laier

Boligselskab Fruehøjgaard

Jesper Nørgaard

Galleri Nørgaard

Kirsten Secher Villumsen

Skarrildhus

Kristina Taaning

Deep Forest Art Land - Skovsnogen

Lone Ditmer

Dansk Wilton

Mette Gottlieb

Visit Herning

Mette Thygesen

ALPI

Michael Thomsen

Byråd

Nanna Margrete Rosnes Sørensen

Stud. Via Uni

Niels Møller

Herning Vand

Afventer

Afventer

Pernille Rodhe

Teknisk Landsforbund

Rasmus Norup

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Rikke Ramm Eberlein

Lidl

Sven Joensen

Hauge Naturlam

Søren Bundgaard

Landeriet

Thomas Klausen

Dansk Mode og Textil

Thue Jensen

MCH

Afventer

Afventer

En visionær beslutning

I Herning Kommunes budgetforlig for 2019 fremgik det, at der i kommunen skulle været et intensiveret fokus på FN's verdensmål. Det førte til, at foreningen Bæredygtig Herning blev oprettet med stiftende generalforsamling i august 2020.

Intentionen med stiftelsen af foreningen, som en medlemsorganisation, var og er at etablere et stærkt forum for at skabe bæredygtighed og en udvikling gennem partnerskaber mellem lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner, borgere og Herning kommunen.

Så de 17 verdensmål og bæredygtighed kommer helt ind i hjerterne i Herning. Bæredygtig Hernings vedtægter