Vær med til at sætte dit præg på Vildbjergs udvikling! Vi har brug for dig, når vi sammen skal skabe de grønne og sociale løsninger, der kan gøre Vildbjerg til et bæredygtigt samlingspunkt, vi kan være stolte af.

Hvad er "Vildbjerg Green City"?

Med udgangspunkt i visionære lokale virksomheder og erhvervsforeningen i Vildbjerg udvikles der en masterplan for bæredygtig omstilling i Vildbjerg og en tilhørende fundingplan. Formålet med projektet er dels at bidrage til Vildbjergs virksomheders grønne energiforsyning og dels at aktivere byens borgere og øge Vildbjergs tiltrækningskraft bosætningsmæssigt.

Projektet hedder 'Vildbjerg Green City’ og løber frem til januar 2023.

Projektet består af to spor: et virksomhedsspor og et borgerrettet spor.

Virksomhederne er i gang - nu kan du være med

Vildbjergs visionære virksomheder er allerede godt i gang med deres del af Vildbjerg Green City, hvor de bl.a. undersøger mulighederne for at samarbejde om energiforsyning og ressourceforbrug. Men vi er sikre på, at Vildbjergs borgere også ligger inde med en masse ideer til grønne løsninger eller sociale tiltag, som Vildbjerg kan få glæde af.

Vi skal finde de rigtige løsninger for Vildbjerg

Bæredygtighed handler nemlig ikke kun om grøn energiforsyning. Det handler også om fællesskab, deleøkonomi, ressourceforbrug, biodiversitet, sundhed, overskud i hverdagen og meget mere – ja faktisk handler det om alt, der indgår i at skabe lokalsamfund og menneskeliv, som vi kan leve i mange år frem – og har lyst til at leve i!

Vi skal finde de løsninger, der passer til Vildbjerg, og derfor inviterer parterne bag projektet alle borgere i Vildbjerg og omegn til en række workshops, hvor vi kan inspirere hinanden, komme med ideer, høre om spændende løsninger fra andre byer, og udvikle konkrete tiltag.

De gode ideer og forslag samles på en digital platform hvor dialogen kan fortsætte, og løsningerne hele tiden kan kommenteres og udvikles på. Vi opfordrer alle til at oprette deres forslag på platformen, samt kommentere og ”like” andres forslag.

Gå til Vildbjerg Green City’s digitale platform vildbjerg.projectpad.dk her 

Foto: Vildbjerg.dk

Hvad kan du være med til?

12. oktober 2022 kl. 19.00-21.00: Innovations-workshop på Kildebakkeskolen 

På denne workshop skal vi arbejde videre med vores interesser og forslag, og vi får derfor redskaber og rum til at udvikle vores egne ideer og løsninger. Derudover dykker vi denne gang dybere ned i social bæredygtighed, hvad det kan og hvordan vi kan arbejde med det i Vildbjerg.

Oplæg:

Tilmelding via Facebook-event her. 

19. november 2022 kl. 13.00-17.00: Jul i den gule bygning

Bæredygtig Herning kommer til Jul i den Gule Bygning og giver mulighed for at være med til bæredygtige juleaktiviteter, høre mere om projektet, vende ideer, dele inspiration m.m. Følg med på Facebook for nærmere detaljer, når vi nærmer os!


19. januar 2023 kl. 18.30-21.00: Fra ideer til fælles løsninger i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 

Det er nu tid til at samle op på alle de gode forslag, og samskabe løsninger, som vi i fællesskab vil føre ud i virkeligheden. Ideer, interesser og udfordringer bliver bragt i spil, og vi bliver klædt på til at gå videre med konkrete initiativer. Faciliteret af InnovationLab og Bæredygtig Herning.

Hvem kan være med? 

Alle borgere i Vildbjerg er meget velkomne! Hvis du kun har mulighed for at deltage nogle af gangene, er det også helt ok. 

Hvordan tilmelder man sig? 

Følg med i de enkelte arrangementer på Vildbjerg Handelsforenings Facebook-side, hvor du også løbende kan tilmelde dig.

Er du i tvivl om noget? Så kontakt Birthe Luckmann, By- og Erhvervskoordinator for Vildbjerg, hvis du vil høre mere: 

vildbjergkoordinator@gmail.com
+45 2532 3523

Virksomhedsspor

Fokus for virksomhedssporet er udvikling af en masterplan, som bidrager til Vildbjergs virksomheders grønne energiforsyning og dermed øger deres konkurrencekraft. Projektet gennemføres i samarbejde med de relevante kommunale enheder og de lokale relevante virksomheder, foreninger og borgere.

Projektets kortlægning og tekniske interesseområder er bl.a.:

Virksomhedssporet blev skudt i gang torsdag d. 16. juni 2022. 

Borgerrettet spor

Vildbjergs borgere inviteres til brainstorm og idégenerering - både fysisk og via en digital platform - hvor alle har mulighed for at byde ind med gode idéer til at skabe lokale løsninger, der fokuserer på bæredygtighed. 

Løsningerne kan fx være inden for:

Parterne bag projektet

Bæredygtig Herning er ansvarlig for udarbejdelsen af masterplanen og gennemfører projektet i samarbejde med Handelsforeningen i Vildbjerg og Vildbjergs lokale virksomheder.

Kontakt

Tennae Rix Kristensen

+45 2785 3979
tr@baeredygtigherning.dk