Med udgangspunkt i visionære lokale virksomheder og erhvervsforeningen i Vildbjerg udvikles der en masterplan for bæredygtig omstilling i Vildbjerg og en tilhørende fundingplan. Formålet med projektet er dels at bidrage til Vildbjergs virksomheders grønne energiforsyning og dels at aktivere byens borgere og øge Vildbjergs tiltrækningskraft bosætningsmæssigt.

Projektet hedder 'Vildbjerg Green City’ og løber frem til januar 2023.

Projektet består af to spor: et virksomhedsspor og et borgerrettet spor. 

Virksomhedsspor

Fokus for virksomhedssporet er udvikling af en masterplan, som bidrager til Vildbjergs virksomheders grønne energiforsyning og dermed øger deres konkurrencekraft. Projektet gennemføres i samarbejde med de relevante kommunale enheder og de lokale relevante virksomheder, foreninger og borgere.

Projektets kortlægning og tekniske interesseområder er bl.a.:

Borgerrettet spor

Vildbjergs borgere inviteres til brainstorm og idégenerering - både fysisk og via en digital platform - hvor alle har mulighed for at byde ind med gode idéer til at skabe lokale løsninger, der fokuserer på bæredygtighed. 

Løsningerne kan fx være inden for:

   

Hvad sker der i projektet lige nu?

Kickoff for virksomhedssporet er torsdag d. 16. juni 2022. 

Kickoff for det borgerrettede spor er torsdag d. 8. september 2022. 

 

Parterne bag projektet

Bæredygtig Herning er ansvarlig for udarbejdelsen af masterplanen og gennemfører projektet i samarbejde med Handelsforeningen i Vildbjerg og Vildbjergs lokale virksomheder.

Kontakt

Thea Lyng Thomsen

+45 2716 9564
tt@baeredygtigherning.dk