Arbejder du i en mindre eller mellemstor virksomhed? Og kan du have svært ved at gennemskue, hvordan din virksomhed bliver påvirket af krav fra EU om bæredygtighedsrapportering? Så læs med her.

Med den nyligt vedtagne EU-lovgivning omkring ESG-rapportering (CSRD) vil det for de største og børsnoterede virksomheder i hele Europa, inden længe være lovkrav, at rapportere på deres ESG-data – dvs. data inden for de tre kategorier ”Environment”, ”Social” og ”Governance”.

Som mindre virksomhed bliver I ikke pålagt rapportering direkte, men I skal derimod forvente, at de større virksomheder i kundekredsen vil stille krav til, at I leverer data på en række bæredygtighedsparametre, som de skal bruge i deres rapportering.

Det hele kan måske virke lidt abstrakt, så lad os se, hvordan et konkret eksempel kan se ud for den Herning-baserede SMV inden for en nær fremtid.

 

Når en ambitiøs spiller som Topsoe rykker ind

Topsoe offentliggjorde i maj 2022, at de har valgt Herning som lokation for deres fabrik til produktion af elektrolyse. En vigtig brik i den grønne omstilling, som landede i Herning.

Topsoe har i mange år haft fokus på udvikling af løsninger, som bidrager til den grønne omstilling og har et mål om at blive net-zero, dvs. CO2-neutrale, i 2040. De har indsendt deres mål til validering af Science Based Targets initiative (SBTi).

Allerede i dag, skal underleverandører til Topsoe leve op til virksomhedens Supplier Code of Conduct, og uanset om man i fremtiden skal levere håndværksydelser, rengøringsservices, materialer eller noget helt fjerde til virksomheden, må man forvente at skulle passe ind i world class-standarder.

I slutningen af 2022 modtog Topsoe derudover en platin-bedømmelse gennem EcoVadis, som vurderer mere end 100.000 virksomheder globalt set og sammenligner dem med hinanden ift. arbejdet med bæredygtighed. En platin-bedømmelse er vel at mærke den bedste bedømmelse, en virksomhed kan opnå via det internationalt anerkendte bedømmelsesværktøj.

EcoVadis er et framework, som måler, tracker og sammenligner virksomheder på en række bæredygtighedsparametre inden for fire kategorier; Environment, Labor & Human Rights, Ethics og Sustainable Procurement. Med en platin-bedømmelse rangerer Topsoe som top-1% af alle bedømte virksomheder globalt set.

Hvad kommer det til at betyde for virksomheder og borgere – eller mulige underleverandører og medarbejdere i Herning – når en så stor og ambitiøs virksomhed som Topsoe lander ind – og hvad betyder den flotte score?

 

Leverandører til Topsoe skal levere data om bæredygtighed

Topsoes ankomst til Herning, kommer faktisk til at betyde en hel del for både underleverandører og samarbejdspartnere til virksomhedens kommende fabrik. De vil kunne forvente at blive bedt om at leve op til og dokumentere, på en lang række parametre som CO2-udledning, arbejdsforhold m.m. For med en lang historik og den nye bedømmelse er ambitionsniveauet og eksekveringsevnerne i top ift. bæredygtighed.

”Vi arbejder med Greenhouse Gas Protocol, CDP og Science Based Targets initiative som rammerne for vores arbejde med at sætte reduktionsmål for den miljømæssige påvirkning af vores løsninger, og samtidig for at kunne dokumentere både indsats og resultat af vores indsats” siger Stinne Hjulmann, Sustainability Specialist hos Topsoe.

"Det betyder, at vi allerede i dag rapporterer på vores udledning af drivhusgasser i scope 1, 2 og 3, og at vi i den nærmeste fremtid forventer, at vores underleverandører kan bidrage med data om deres produktion til vores rapportering, fx gennem CDP,” fortsætter hun.

I Topsoes Sustainability-rapport kan man bl.a. læse, hvordan virksomhedens drivhusgasudledninger fordeler sig på hhv. de interne linjer og i deres upstream- og downstream-aktiviteter. Denne slags data vil underleverandører skulle levere ind til Topsoe, så de kan bidrage til Topsoes ESG-rapportering i fremtiden.

Det kommer altså til at skabe en enorm ripple effect, hvor de mindre virksomheder må forvente, at skulle levere data til deres kunder på en række miljømæssige og sociale forhold, samt inden for virksomhedsdrift.

”Rapporteringskravene som rammer os fra EU gør, at vi i endnu højere grad skal tænke på tværs af vores værdikæde, når det kommer til data. Ikke mindst EU Taksonomien er en game changer, da livscyklusanalyser er en vigtig komponent i rapporteringen herunder.”: Stinne Hjulmann Sustainability Specialist

 

De tre scopes for GHG-udledelser

Scope 1 - referer direkte til drivhusgas- (GHG) udledelser, som opstår fra en kilde der er ejet eller kontrolleret af en organisation. I forhold til Topsoe, så fanger det alle fossile brændstoffer som eksempelvis optages under deres katalysatorproduktion.

Scope 2 - referer til udledelser, som indirekte er tilknyttet en organisation fx et hvert indkøb af elektricitet, strøm, varme eller køling på eksempelvis egne kontorer.

Scope 3 - referer til udledelser, som er resultatet af aktiviteter, som ikke er ejet eller kontrolleret af Topsoe, men som indirekte påvirker Topsoes værdikæde. I Topsoes tilfælde, kommer scope 3 mest fra indkøbte vare og services. 


Om Topsoe

Topsoe blev stiftet i 1940 og er en af de virksomheder, der globalt set går forrest, når det kommer til udvikling af løsninger, der kan nedbringe CO2-udledning og skabe mere bæredygtige systemer. Topsoe leverer teknologi, katalysatorer og services til en verdensomspændende transformation af energisystemet. Topsoes mission er at bekæmpe klimaforandringer ved at hjælpe virksomhedens partnere og kunder med at opnå deres reduktionsmål, bl.a. inden for udfordrende sektorer som luftfart, shipping og produktion af afgørende råmaterialer. Topsoe har hovedkvarter i Kgs. Lyngby og har omkring 2400 medarbejdere globalt set.

Hvis du vil have mere viden om Topsoe, så kan du læse mere her 

Artiklen er skrevet af Karoline Ry Valentin, Bæredygtig Herning