Emballage er en tung post i mange virksomheders CO2-regnskaber. KD Emballages nye beregner giver kunden konkrete tal til klimaregnskabet

’Emballage Guiderne’ kalder de sig hos KD Emballage. Med en nyudviklet CO2-beregner, guider de kunderne i en mere miljøvenlig retning.

”Beregneren dokumenterer emballagens CO2-aftryk, så vores kunder får et oplyst grundlag at vælge ud fra. Med faktuelle informationer kan vi vise vejen til alternativer og give nye vinkler på emballage,” forklarer salgsdirektør Michael Lund. Han er ansvarlig for den grønne forretningsplan, som KD Emballage i de sidste par år har arbejdet intenst med. For man oplevede, at store kunder i stigende grad efterspurgte klimadokumentation.

 

”Vi kunne se, at vi skulle dygtiggøre os, fordi den grønne dagsorden er fremtidens ticket to play. Frem for at vente på den perfekte løsning, besluttede vi at kaste os ud i en proces, som førte til, at vi har udpeget fire verdensmål, der sætter retning for hverdagsdriften. Vi har udmålt vores eget CO2-aftryk og igangsat små og store indsatser hos os selv. Men det som virkelig batter er, at vi også har udviklet CO2-beregneren, der kan nedbringe klimaaftrykket i rigtig mange virksomheder,” forklarer Michael Lund.

 

Et skridt foran

CO2-beregneren fungerer som en avanceret regnemaskine. Man indtaster sit valg af emballage, og får herefter tal ud med produktionens CO2-aftryk. Der tages højde for både scope 1, 2 og 3.

 

Materialevalg, transport og opbevaring indgår i regnestykket, og kunden kan også få en rapport, som giver overblik til at forbedre emballageløsningen. Fx finde en plasttype med mindre aftryk eller planlægge at modtage større, men færre leverancer, for vupti; så falder fragt-tallet.

 

”Vi har ingen holdning til kundernes klimaaftryk, for virksomheder er vidt forskellige steder. Men hvis de ønsker det, kan beregneren vise, hvordan man konkret nedbringer CO2-aftrykket på sin emballage-løsning,” forklarer Michael Lund, som ser den nye beregner som et vigtigt konkurrenceparameter for KD Emballage.

 

”Vores berettigelse er at skabe værdi for vores kunder, og her er miljø en vigtig dagsorden. Med beregneren er vi et skridt foran, så vi både kan rådgive, inspirere og give præcise svar.”

 

Fremtidens a- og b-hold

Nogle kunder vælger emballage med mindre CO2-aftryk, selv om løsningen måske er dyrere. Andre er ikke klar til at tage den større økonomiske udgift, som det kan være.  

 

”Kunderne er meget nysgerrige på at afsøge mulighederne, men balancen står og tipper lidt. Jeg tror, at man begynder at tage andre valg i takt med, at kravene drypper fra store virksomheder. I fremtiden bliver der a- og b-hold, og virksomhederne vil undgå at havne på b-holdet. Derfor skal de dokumentere, at det går fremad med tallene. For os er det vigtigt at fortælle, at vi er der for kunden. At vi kan tage grønne samtaler allerede nu, og så rykke, når kunden er klar til det.”

 

En grøn elefant – og lidt naivitet

Den grønne rejse hos KD Emballage er sket i tæt samarbejde med Herning-Ikast Erhvervsråd og eksterne rådgivere. Samtidig har hele organisationen været inddraget.  

 

”Vores tanke var fra starten at integrere indsatsen i driften. Så vi holdt interne møder for hele huset. Hovederne blev tømt på alle medarbejdere om, hvad de forbinder med grøn omstilling. Derefter lavede vi en arbejdsgruppe, som konkretiserede. Derfor er beregneren bl.a. forbundet med ERP-systemet, så kundernes CO2-værdi kan ses på ordrebekræftelse og faktura. Når en produktchef opretter en ny vare, så beregnes CO2,” fortæller Michael Lund, som også står ved, at der var udfordringer undervejs.

 

”I starten var der en sund skepsis, og det er fint. Hullerne i osten skal frem, og det er ok at stille tvivlende spørgsmål. Omvendt måtte vi også sige, at nu går vi i gang, selv om vi ikke kender alle svar endnu. Vi sendte et signal om, at det var ok med lidt naivitet; at vi tog en bid af en grøn elefant og måtte se, hvad det førte til.”

 

Nye døre åbner sig

Beregneren har taget tid at udvikle, og i dens første halve år er den opdateret seks gange. Men sådan skal det være, for den skal udvikles og forfines i et løbende samarbejde med leverandørerne.

 

Til gengæld har den allerede ført til nye muligheder for KD Emballage.

 

”Beregneren tilfører værdi til vores kunder, men den har også åbnet nye døre for os. Pludselig kommer vi i tale med flere afdelinger og medarbejdere hos vores kunder, fordi vi bliver en grøn partner. Vi kan tilgå kunderne strategisk og hjælpe dem med omstillingen. Dermed kvalificerer vi os til større og tungere opgaver,” fastslår Michael Lund.

 

--

Grafisk citat og BOKS

 

”Jeg føler mig motiveret af, at vi var modige og turde kaste os ud i grøn udvikling. Det giver værdifuld interesse, og vi får muligheder, som vi ellers ikke havde fået.”
Salgsdirektør Michael Lund, KD Emballage Guiderne

 

Opsæt mål for emballage-aftryk

Med CO2-beregneren kan kunder opsætte mål for at reducere emballage-aftryk. Beregneren tager højde for scope 1, 2 og 3. Tallene kan bruges som dokumentation i virksomhedens samlede klimaregnskab.

 

Der kan fx arbejdes med

 

Genanvendte råvarer   - Kan de indgå i flere af kundens emballager?

Papir                         - Vælg FSC-certificeret.

Plast                          - Undersøg andre plasttyper

Produktionssted           - Kan der vælges løsninger, som er geografisk tættere på?

Fragt                         – Kan der tilrettelægges færre leverancer?

 

 

 

 

--

Til web-opsætning kan film om beregneren evt. indsættes:

 

https://www.kde.dk/co2-beregner#gallery

 

Artiklen er skrevet af Birgitte Iversen, RETNING