Hvad er Vildbjerg Green City

Vildbjerg Green City er et projekt bevilget af Herning Kommune, som har kørt i perioden juni 2022 – marts 2023. Grundlaget for projektet var at udvikle en Masterplan for bæredygtig udvikling i Vildbjerg, i tæt samarbejde med lokale foreninger, borgere og virksomheder. Projektet har kørt i to spor, og de primære aktiviteter har været:

 • Virksomhedsspor:
  • 4 dialogmøder med lokale virksomheder med oplæg udefra
  • 1:1 screeninger vedr. ressourceforbrug
 • Borgerspor:
  • 3 workshops med lokale borgere og oplæg udefra
  • Digital platform til indsamling og udvikling af borgernes ideer

Læring og effekter

Hvad projektet har givet til Vildbjerg

Som afslutning og opsummering på Vildbjerg Green City er der udarbejdet en Masterplan som beskriver projektet, de identificerede potentialer for bæredygtig udvikling i Vildbjerg, direkte effekter af projektet samt anbefalinger til det videre lokale arbejde. En kort opsummering af hvad projektet har givet lokalt i Vildbjerg, er som følger:

 • Udviklingen i viden og forståelse for bæredygtighed, hvad betyder det og hvad kan det lokalt? Modnings- og udviklingsproces med kompetenceudvikling for borgere, virksomheder og bykoordinator.
 • Fokus og bevidsthed omkring social bæredygtighed, herunder bevidsthed om lokale styrker så det nu er muligt at skalere indsatserne.
 • Netværksmulighed blandt virksomheder, det eksisterende netværk er blevet udvidet med flere medlemmer og nye kontakter og dialoger er blevet etableret.
 • Afklaring omkring energifællesskab, muligheder og udfordringer for initiativer i fællesskab og individuelt.
 • Identifikation af 5 potentialer for bæredygtig udvikling med tilhørende handlingspunkter og anbefalinger:
  • Udvikling af klyngesamarbejdet
  • selvforsynende med energi
  • stærkt brand til lokal stolthed
  • Symbiose der udnytter synergieffekter ved geografisk nærhed
  • Gode hverdagsliv for beboere og medarbejdere
 • Etablering af studiesamarbejder og øget kendskab til Vildbjerg hos lokale uddannelsesinstitutioner
 • Omtale af Vildbjerg i flere artikler om Vildbjerg Green City i Herning Folkeblad
 • Dialogen i projektet omkring vedvarende energi og lokale energifællesskaber, har medvirket til den positive holdning lokalt til solcelleprojektet ved Romvigvej lige uden for Vildbjerg.
 • Positivt skub til lokale borgerinitiativer som er igangsat eller udvidet under projektet – Arbejdsgruppe om bynær skov og Gåfællesskaber.
 • Afklaring og viden om fundingmuligheder for virksomheder og foreninger
 • Værktøjskasse med en række konkrete anbefalinger til det kommende arbejde med bæredygtig udvikling i Vildbjerg.

Viden og læring til andre projekter

Derudover har Vildbjerg Green City givet nogle erfaringer med arbejdet med udvikling af bæredygtige lokalsamfund, som potentielt kan bruges til lignende projekter i andre byer. Med forbehold for at disse erfaringer stammer fra kun ét testforsøg og byer er forskellige, kan disse erfaringer indgå i forberedelsen af kommende projekter:

 • Det lokale initiativ, og at opstarten på projekten kom af en lokal idé, ser ud til at have bidraget til en meget positiv stemning omkring projektet blandt både borgere og virksomheder. Projektet udviklede sig efterfølgende til at handle om en hel række andre ting end den idé om et lokalt energifællesskab det startede med. Opstart af lignende lokale projekter, kan derfor undersøge om der er lokale ideer og initiativer der kan danne grobund for positiv dialog om lokal udvikling.
 • By- og Erhvervskoordinatoren i Vildbjerg, Birthe Luckmann, har været en essentiel driver for projektet fra opstarten, gennem projektperioden og til den implementering der nu er i gang. Det er nemmere at engagere folk i den kreative idéudviklingsproces, end i det lange, seje træk med at føre ideerne ud i virkeligheden, og det må ikke undervurderes hvor vigtigt det er med et lokalt ejerskab og lokale kapaciteter der kan arbejde lokalt før, under og specielt efter projektperioden. Det kan derfor være relevant sideløbende at fokusere på kompetenceopbygning for lokale ildsjæle.
 • Dialogen på møderne udviklede sig fra gang til gang, således at den blev mere åben, udviklende, kreativ, inspirerende på de sidste møder end på de første. Der skete en værdifuld udvikling hos deltagerne og i lokalsamfundet mellem møderne. Dette gjaldt både for virksomhedssporet og borgersporet, og tyder på at det kan være langt mere virkningsfuldt med en række, faciliterede møder end blot ét inddragelsesmøde, hvis man skal have lokal deltagelse i en udviklingsdialog.

Hvis du vil læse mere om projektet, potentialer og anbefalinger, kan du downloade Masterplan for Vildbjerg Green City her.

Projektkontakt

Tennae Rix Kristensen
Projektleder, Bæredygtig Herning
tlf. 27853979
mail tr@baeredygtigherning.dk

Birthe Luckmann
By- og Erhvervskoordinator i Vildbjerg
tlf. 25323523
mail vildbjergkoordinator@gmail.com

 

Projektperiode

Start: 01.06.22

Slut: 31.03.23