HERNING KALDER:

Er du en af Hernings nye bæredygtighedspraktikanter?

Som noget nyt opretter vi praktikantstillinger sammen, så du sideløbende i din praktikperiode dels indgår i et fællesskab med fire andre praktikanter og dels får undervisning i bæredygtighed undervejs i din praktikperiode.

I Herning har vi fuldt blus på den grønne omstilling. Og vi gør det sammen. Virksomheder, kommune og lokale aktører. I 2020 oprettede vi en forening for bæredygtighed, Bæredygtig Herning. Dette hus vil være et af omdrejningspunkterne i din nye praktikstilling.

For at komme i betragtning til en af praktikantstillingerne skal du være studerende på en uddannelse i Herning eller studerende på ARTS (AU) – gerne på kandidatniveau. Praktikken vil forløbe i efteråret 2024 – og skulle du få lyst til at skrive et erhvervsspeciale hos os, så vil vi klappe i vores hænder!

 

Praktikken: Sammen med andre og med bæredygtighed i centrum

Hos praktikvirksomheden bidrager I til at løse en bæredygtig- og/eller klimaorienteret problemstilling. Du skal derfor være optaget af bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Derudover er vi optaget af at udvikle os. Og dig! For sideløbende med praktikken har vi strikket et kompetenceudviklingsforløb sammen, hvor du én dag om ugen mødes med de fire praktikanter på Bæredygtig Herning. Her vil I modtage supplerende undervisning, coaching, supervision og kompetenceudvikling inden for bæredygtighed eller kan arbejde med eget projekt. Formålet er, at I efter jeres praktik også bliver klædt på til at arbejde med bæredygtighed.


Vi glæder os til at se din ansøgning!

Bæredygtig Herning er en forening, der understøtter Hernings bæredygtige udvikling gennem nye partnerskaber og sikrer, at nye entreprenante løsninger finder vej via co-creation på tværs af virksomheder, studerende, start-ups, borgere og Herning Kommune. Vi er også et inspirationshus, der kommunikerer bæredygtighed til virksomheder, borgere og uddannelser. Et co-working space og levende showroom, hvor iværksættere og nye forretningsenheder kan arbejde, sparre med hinanden og få inspiration til bæredygtig vækst.

Vi har seks praktikstillinger:

Du kan læse mere  om de forskellige opslag herunder: 

 1. Bæredygtig Herning – projekter og events
 2. Bæredygtig Herning - kommunikation
 3. Dansk Wilton – socialt ansvar
 4. Dansk Wilton - regenerativt landbrug
 5. ALPI – projekter
 6. HV Transport – projekter

 

Hvad får du?

Udover en ”normal” praktik får du:

 • En praktik, der afvikles i fællesskab med fire andre studerende
 • Kompetenceudvikling inden for bæredygtighed, der øger dine jobmuligheder
  (ESG, grønt regnskab, bæredygtig ledelse, kommunikation etc.)
 • Et netværk inden for det private erhvervsliv
 • Personlig sparring og coaching
 • Dækket transportudgifter til/fra Herning i praktikperioden

Send din ansøgning hurtigst muligt og senest 1. juni til info@baeredygtigherning.dk og angiv, hvilke af de seks praktikker du er interesseret i.