Hvad er Bind og Bæredygtighed

Bind og Bæredygtighed er et formidlingsprojekt hos Tekstilmuseet i Herning, der udover at formidle en vigtig kulturhistorie også inviterer ind til fællesskaber, kreative aktiviteter og dialog om tabuer. Med udgangspunkt i Tekstilmuseets udstilling om tekstilindustriens udvikling i Midtjylland i 1950’erne formidles historien om tekstilindustriens kvinder på en ny måde, når der i projektets aktiviteter lægges op til udforskning og dialog om tabuer, gemte historier og produktionen af hygiejnebind.

Projektets aktiviteter

Projektet har to spor som begge bruges til at nuancere diskussionen om hvordan den industrielle udvikling på den ene side har ført til frigørelse og nye muligheder, og på den anden side klima- og miljøudfordringer bl.a. fra en stigende produktion af tekstiler og engangsprodukter som hygiejnebind.

Det ene spor inviterede i foråret 2023 til to arrangementer på Tekstilmuseet med rundvisning og formidling i udstillingen kombineret med strikkecafe med samtaler og mulighed for at strikke et hygiejnebind efter opskrift fundet i museets gemmer.

Det andet spor fokuserer i efteråret 2023 på udviklingen af et undervisningsforløb der formidler elementer fra det første spor til elever og studerende, og dermed bringer tidligere generationers historier ind i nutidens diskussion om klima og bæredygtighed.

Projektpartnere

Tekstilmuseet er en del af Museum Midtjylland, og hovedaktør på projektet. Bæredygtig Herning er samarbejdspartner og bidrager med vinkler, perspektiver og viden om bæredygtighed til begge spor i projektet, samt i et løbende samarbejde med Tekstilmuseet.

Se mere om Bind og Bæredygtighed på Tekstilmuseets hjemmeside her https://museummidtjylland.dk/bind-og-baeredygtighed/

Projektkontakt

Tennae Rix Kristensen
Projektleder, Bæredygtig Herning
tlf. 27853979
mail tr@baeredygtigherning.dk

Katrine Moestrup
Undervisningsansvarlig, Museum Midtjylland