Greenwashing får mere og mere fokus i disse år. For hvis man arbejder i en virksomhed, der gerne vil bidrage til, at vores samfund udvikler sig i en bæredygtig retning, hvordan formidler man det så til sine kunder og samarbejdspartnere? 

Hvordan balancerer man mellem at fortælle de gode historier i virksomheden - uden at forfalde til greenwashing? Er det en løsning at holde historierne for sig selv, dvs. en strategi om greenhushing? Eller findes der en mellemvej?

Man skal ikke kalde sine produkter 'bæredygtige'

Det er helt no-go at kalde sine produkter eller sin virksomhed for bæredygtig, for ifølge Forbrugerombudsmanden er det "...meget vanskeligt at kalde et produkt mv. bæredygtigt uden at vildlede.”

Forbrugerombudsmanden henviser til den klassiske definition i Brundtlandrapporten ("Our Common Future" 1987), hvor bæredygtighed defineres sådan her:

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare."

”Vores fælles fremtid – Brundtland-kommissionens rapport om Miljø og udvikling”  |  1987

Samtidig understreger Forbrugerombudsmanden, at man som virksomhed skal være i stand til at fremlægge valid dokumentation om påstande omkring bæredygtighed, som "baseres på en livscyklusanalyse, der viser, at virksomheden ikke forringer de kommende generationers mulighed for at opfylde deres behov." (Forbrugerombudsmandens "Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring", 2021: s. 10).

Så hvad gør man så? 

Undgå de fem greenwashing-synder

Det kan godt opleves som lidt af en jungle at finde rundt i, når man skal kommunikere om bæredygtighed. 

Derfor har vi samlet fem greenwashing-synder, som du i hvert fald kan bruge som rettesnor for at undgå greenwashing. 

Tjek dem ud lige her. 

Hvordan kommunikerer man så om bæredygtighed?

Hvis man ikke må kalde sine produkter for bæredygtige, og man efter bedste evne forsøger at undgå de fem greenwashing-synder, hvilke veje er der så til at fortælle om sine indsatser? 

Her er en række konkrete råd: 

Vil du vide mere? 

Tilmeld dig vores gratis workshop "Guide til damage control: Sådan undgår du greenwashing", som afholdes d. 7. februar 2023 kl. 13.00-15.00. 

Hvis du vil dykke endnu mere ned i emnet, afholder Bæredygtig Herning det uddybdende kursus "Hvordan taler vi om bæredygtighed? Introduktion til det kommunikative samfundsansvar" igen til august-september 2023. 

Læs meget mere og tilmeld dig kurset her. 

Hvis du er medlem af Bæredygtig Herning, har du også mulighed for at indgå i arbejdsgrupper omkring bæredygtighed og kommunikation. Tag fat i Relations Manager, Morten Rønde Rasmussen på mr@baeredygtigherning.dk, hvis du vil vide mere.