Giv mere plads til naturen. Biodiversitetskrisen i Danmark gør, at flere og flere planter og dyr bliver kategoriseret som rødlistede arter – og i værste fald uddør. Derfor arbejder vi sammen med udvalgte ambassadører om at give lidt mere plads til naturen gennem projekter og indsatser, der bl.a. også bidrager til ESG-rapporteringen.

Sammen med lokale nøgleaktører og eksperter forsøger vi at finde områder i Herning, hvor vi kan skabe bedre vilkår for dyr og planter samtidig med, at det inden for få år kan blive en besparelse for den enkelte virksomhed.

"Det er ekstremt vigtigt, at vi finder løsninger til at øge biodiversiteten. Her kan en uddannelsesinstitution som EAMV også spille en rolle, men vi har brug for viden. Derfor er jeg glad for, at vi er med i arbejdsgruppen om biodiversitet, så vi kan udvikle fælles lokale initiativer og give mere plads til naturen i Herning."

Susanne Hørup, projektmedarbejder, EAMV  |  Deltager i arbejdsgruppen om biodiversitet

Ønsker du at høre mere om mulighed for deltagelse i arbejdsgruppen, bedes du kontakte Morten Rønde Rasmussen, Relations Manager hos Bæredygtig Herning nedenfor.

Virksomhed

Bæredygtig Herning

Web

https://www.baeredygtigherning.dk

Kontakt

Morten Rønde Rasmussen, Relations Manager

+45 2981 1254
mr@baeredygtigherning.dk

Emne: Biodiversitet